Nieruchomości

Kancelaria adwokata Józefa oraz Marcina Kuczyńskiego specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

Zwroty nieruchomości (roszczenia byłych właścicieli)

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. odzyskiwania nieruchomości warszawskich – tzw. sprawy dekretowe oraz sprawy związane naruszeniami praw w związku z wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne.

W zależności od konkretnej sytuacji istnieje możliwość odzyskania nieruchomości w naturze, nieruchomości zamiennej lub odszkodowania za naruszenie praw naszych klientów. Nasza kancelaria reprezentuje również innych uczestników postępowań – właścicieli nieruchomości w celu zapobieżenia roszczeniom byłych właścicieli.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności reprezentację przez organami samorządowymi, przed sądami administracyjnymi – Wojewódzkim Sądem Administracyjnych oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi.

Wady obiektów budowlanych (rękojmia, odszkodowania)

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność deweloperską, umożliwia profesjonalne reprezentowanie osób indywidualnych jak i wspólnot mieszkaniowych w sporach z inwestorami.

Roszczenia klientów obejmują zazwyczaj uprawnienie wynikające z rękojmi lub gwarancji (objęte 3-letnim okresem wygaśnięcia uprawnień), jak również oparte są na innych podstawach których okres przedawnienia może wynosić nawet 10 lat.

Obrót nieruchomościami

Kupno lub sprzedaż nieruchomości są jednymi z najwyższych transakcji. Z tych też względów każdorazowo należy zbadać stan prawny nieruchomości – nawet wtedy gdy wypis z księgi wieczystej wydaje się nie pozostawiać wątpliwości. Niejednokrotnie osoby nabywające lub zbywające nieruchomość opierają się na ustnych wyjaśnieniach drugiej strony, korzystają wyłącznie z doraźnej pomocy prawnej pośredników/agencji nieruchomości lub notariuszy.

Przy negocjowaniu oraz opracowywaniu umowy dotyczącej nieruchomości, osoby które nie posiadają doświadczenia w obrocie nieruchomościami powinny skorzystać jednak z pomocy/konsultacji osoby która reprezentuje wyłącznie jego interesy i ostrzeże oraz zaproponuje dodatkowe zabezpieczenia.

Najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną związaną z umowami najmu lub dzierżawy nieruchomości (lokale mieszkalne, lokale użytkowe).

Negocjując umowę z właścicielem lokalu użytkowego, w szczególności lokalu w galerii handlowej podstawą sukcesu jest wiedza na temat możliwych ustępstw drugiej strony oraz istotnych elementów umowy najmu, które należy poddać weryfikacji.

Wynajem lokali mieszkalnych, wiążę się z innymi problemami. Negocjowanie umów, w tym umów najmu okazjonalnego podlega ograniczeniom przepisów z zakresu ochrony praw najemców.  Realna potrzeba pomocy prawnej pojawia się zazwyczaj w trakcie realizacji umowy lub po jej zakończeniu. Znając sytuację na rynku nieruchomości nieruchomości, w szczególności niski poziom zwrotu z najmu, staramy się dostosować warunki finansowe przy prowadzeniu sporów z byłymi najemcami, tak aby szkoda związana z z nieuczciwymi najemcami nie była znacznie powiększana o koszty pomocy prawnej.