Sprawy o alimenty

Kancelaria adwokacka – alimenty adwokat Warszawa – udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach alimentacyjnych – o alimenty, o zmniejszenie alimentów oraz o zniesienie alimentów.

Uprawnienia alimentacyjne co do zasady przysługują dzieciom względem rodziców – w uproszczeniu do czasu zakończenia kształcenia. Uprawnienia alimentacyjne przysługują również rodzicom względem dorosłych dzieci.

W określonych przypadkach istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Wysokość alimentów orzeczona przez sąd, stanowi wypadkową dwóch elementów – potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych obowiązanego. Z tych też względów postępowanie dowodowe obejmuje postępowanie co do sytuacji majątkowej stron i koniecznych wydatków, możliwości zarobkowych w tym niejednokrotnie sytuacji zdrowotnej.