Reprezentacja przed sądami

Kancelaria adwokacka Warszawa – adwokat Józef Kuczyński oraz adwokat Marcin Kuczyński oferuje reprezentację przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne przed wszystkimi sądami oraz organami administracji państwowej.

  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych,
  • Reprezentacja przed sądami gospodarczymi, w tym przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)
  • Reprezentacja pokrzywdzonych przed Policją oraz Prokuraturą,
  • Reprezentacja przed organami administracyjnymi w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych – PINB, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze,
  • Reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Reprezentacja przed organami egzekucyjnymi,
  • Reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.