Prawo karne

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na wszelkich etapach postępowania karnego – w postępowania przygotowawczym w tym przed Policją, Prokuraturą oraz sądami, na etapie postępowania rozpoznawczego sądowego – we wszystkich instancjach oraz na etapie postępowania wykonawczego.

Nasza praktyka obejmuje w szczególności:

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

– przestępstwa dotyczące naruszenia praw autorskich – tzw. piractwo komputerowe, nielegalne pobieranie plików, torrent, p2p, cracking itp.

– przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przeciwko wiarygodności dokumentów, w tym „tzw. hacking”,

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków) oraz wykroczenia drogowe,

– przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo),

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

– przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od alimentów).

 Adwokat prawo karne Warszawa, mazowieckie – sprawy dotyczące obrotu gospodarczego, naruszeń prawa autorskiego, ochrony informacji itp.