Odszkodowania

Świadomość przysługujących praw oraz możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie jest coraz bardziej powszechna. Orzecznictwo w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w coraz większym stopniu uwzględnia interes pokrzywdzonych, w szczególności pokrzywdzonych w wypadkach drogowych.

Pokrzywdzeni w wypadkach drogowych z zazwyczaj mają prawo do odszkodowania za zniszczone mienie (koszty naprawy pojazdu, wartość zmniejszenia wartości rynkowej pojazdu na skutek wypadku). Poszkodowani mogą również upominać się o odszkodowania związanego z kosztami leczenia i rehabilitacji, utracony zarobek.  Poszkodowani również mogą starać się o przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz rentę.

Należy zauważyć, iż z w/w roszczeniami występuje się zarówno do sprawcy szkody, jak również do ubezpieczyciela sprawcy (z polisy OC).

W związku z faktem, iż ubezpieczyciele prawie zawsze reprezentowani są w sądach przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów lub radców prawnych, osoby które zamierzają wystąpić na drogę procesu powinny bardzo dobrze przygotować się do tego typu spraw.

Każdorazowo pokrzywdzony powinien gromadzić wszelką dokumentację medyczną, oraz dokumentować szczegółowo wszystkie wydatki będące następstwem wypadku (w tym koszty lekarstw, sprzętu ortopedycznego, koszty taksówek itp.)

Nasza kancelaria adwokacka – dział odszkodowania Warszawa, reprezentuje poszkodowanych w wypadkach drogowych (odszkodowania powypadkowe) w postępowaniu likwidacyjnym (tj. w trybie pozasądowym), na etapie postępowania karnego, jak również w procesie cywilnym.